SVET STARŠEV

Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega razreda. Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Volijo ga starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga:

  • nadstandardne programe in daje soglasje o predlogih ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Poslovnik sveta staršev

(Skupno 810 obiskov, današnjih obiskov 1)