Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.

Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu.

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo. Šolsko leto se deli na ocenjevalna obdobja.

 

OCENJEVALNI OBDOBJI:

 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023
 2. ocenjevalno obdobje: od 30. januarja 2023 do 23. junija 2023

                                            od 30. januarja 2023 do 15. junija 2023

                                                                            (za učenke in učence 9. razreda)

Starši bodo pisno obveščeni o uspehu otroka ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.

 

ŠOLSKE POČITNICE:

 

 • JESENSKE:  od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022
 • NOVOLETNE: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023
 • ZIMSKE: od 30. januarja 2023 do 3. februarja 2023
 • PRVOMAJSKE: od 27. aprila 2023 do 2. maja 2023
 • POLETNE: od 26. junija 2023 do 31. avgusta 2023

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:

od 16. 6. 2023 do vključno 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda
od 26. 6. 2023 do vključno 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. 8. 2023 do vključno 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

 

3. 5. 2023 – 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda
3. 5. 2023 – 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. 2023 – 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. V skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2022/2023 se načrtuje nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

 1. 9. 2022 bo objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli:

 • 5. 2023 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
 • 5. 2023 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
 • 5. 2023 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

                        NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

 

OCENJEVALNI KONFERENCI:

 

Ocenjevalni konferenci bosta ob koncu ocenjevalnih obdobij.

 • za ocenjevalno obdobje: torek, 24. 1. 2023,
 • za ocenjevalno obdobje: torek, 13. 6. 2023 za 9. razred,

                                                                    torek, 20. 6. 2023 od 1. do 8. razreda.

 

ZAKLJUČEK POUKA:

 

 • junij 2023zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učenke in

                                               učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil;

 • junij 2023zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učenke in

                                               učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil.

(Skupno 605 obiskov, današnjih obiskov 1)