Projekt »Ekošola kot način življenja« je vseslovenski projekt, v katerega je vključenih 717 vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Osnovna šola Lesično  letos v projektu sodeluje že petindvajseto leto.

Namen programa ekošole je načrtno in sistematično okoljsko osveščanje in izobraževanje otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih  šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

 

Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Skozi 25 letno zgodovino v tem projektu, se je pri nas odvilo ogromno ekotem.  Letošnje šolsko leto pa smo se odločili, da nadaljujemo ekotemo od lani, to je tema  GOZDOVI, ki nam ponujajo res veliko možnosti za ustvarjanje in raziskovanje.

Za nami je zanimiv in pester ekodan. Dan smo začeli z dvema predavanjema predstavnic Kozjanskega parka. Za učence od 1. do 5. razreda je predstavila g. Vesna Zakonjšek gozdne plodonosne vrste, g. Barbara Ploštajner pa učencem od 6. do 9. razreda zavarovana drevesa Kozjanskega parka. Nato so sledile dejavnosti po razredih.

Najmlajši učenci, prvo in drugošolci so odšli raziskovat gozd. Opazovali so drevesne vrste, prepoznavali drevesa, jih primerjali med seboj. Naredili so odtise skorje. Pri tem so si pomagali z naravnimi materiali, ki so jih našli v gozdu. Bel list so naslonili na deblo, nato pa po njem drgnili.

Tretješolci so v razredu ustvarjali figurice iz naravnih materialov, ter poslikali lesene magnetke.

Četrtošolci so odšli na raziskovalni pohod v gozd z lovcem g. Rudijem Kostevcem. Najbolj so uživali v gradnji hišk iz gozdnega materiala.

Petošolci so nadaljevali z raziskovanjem plodonosnih drevesnih vrst. Poiskali so tudi gozdni bonton in njihove izsledke predstavili na plakatu. Vsak učenec pa si je izdelal krasno leseno mandalo.

Fantje šestega in fantje osmega razreda so se pri učitelju Janezu Čepinu potrudili in naredili zanimive lesene izdelke. Dekleta pa so z razredničarko Lidijo raziskovale keltski horoskop in naredile zanimivo drevo z naslovom S katerega drevesa si pa ti padel?

Učenci sedmega razreda so z razredničarko Mileno pripravili plakat najpogostejših drevesnih vrst našega okolja z njihovimi zanimivostmi in značilnostmi.

Naši najstarejši, devetošolci, pa so z razredničarko Urško pripravili zanimive lesene didaktične igrice, na temo gozd v slovenskem in angleškem jeziku. Pripravili so tudi plakat o dnevu zemlje, ki bo 22. aprila.

Vsi učenci pa so bili najbolj zadovoljni, ko so si na delavnici, ki jo je vodila g. Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka, poslikali belo majčko z motivi gozdnih listov. Kot asistentke in pomočnice v delavnici skozi vse dopoldne pa so se zelo izkazala dekleta iz 8. razreda in njihova razredničarka, učiteljica Klavdija.

Za zaključek dne, smo se vsi zbrali v telovadnici. Prireditev smo  začeli z Ekohimno naše šole,  nagovorila nas je ravnateljica, nadaljevali pa s predstavitvijo delavnic po razredih.

Čisto za zaključek pa smo se vsi učenci in učitelji fotografirali pred šolo oblečeni v naše unikatne majčke.

koordinatorica Urška Drobne, prof.RP

(Skupno 150 obiskov, današnjih obiskov 1)